Svensk datingside Slagelse

Sverige opstod som en selvstændig enhedsstat i middelalderen. århundrede ekspandere landet til et imperium, som blev en af de toneangivende nationer i Europa i det 17. Den seneste krig, Sverige aktivt har været en del af, var i 1814, hvor landet med militære midler tvang Norge med ind i en personalunion. Sveriges forhistorie begynder i Allerødtiden, en relativt varm periode omkring 12.000 f. i slutningen af ældre stenalder, hvorfra man har fundet arkæologiske vidnesbyrd om lejre for rensdyrjægere fra Brommekulturen.Siden har Sverige haft fred og praktiseret "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" ("alliancefrihed i fredstid og neutralitet i krigstid"). Disse første indbyggere i landet var fulgt med kanten af indlandsisen fra Weichsel-istiden, der efterhånden som den trak sig tilbage, nåede det, der nu er det sydligste Sverige.

Sverige grænser op til Norge mod vest, Finland mod nordøst og er forbundet med Danmark i sydvest via Øresundsbroen.

Landet har kyststrækninger til Skagerrak og Kattegat mod sydvest, Østersøen mod syd, sydøst og øst samt den Botniske Bugt mod øst og nordøst.

Med et areal på 450.295 km² er Sverige det største land i Skandinavien og det femtestørste i Europa, og med cirka 9,75 millioner indbyggere (2015) er det befolkningsmæssigt størst i Skandinavien. kvadratkilometer, men med en betydelig højere tæthed i landets sydlige halvdel end i den nordlige. Sverige blev en uafhængig enhedsstat i løbet af middelalderen. århundrede etablerede landet sig som en europæisk stormagt. I nyere tid og især under den kolde krig har landet forsøgt at gøre sig til en neutral mægler mellem stridende parter på kloden. I de seneste årtier har Sverige dog været med i det NATO-initierede Partnerskab for fred, ligesom det deltager i EU's fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde.

Omkring 85 % af befolkningen bor i byområder, og denne andel forventes at stige. Siden 1814 har landet med held holdt sig ude af deltagelse i konflikter og krige bl.a. Sverige er et konstitutionelt monarki med et parlamentarisk system og en veludviklet økonomi.

Du finder Advokatvagten i mødelokalerne på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3. Se en liste over mulighederne for at kontakte Advokatvagten i hele Danmark.

Bemerkungen